GYMNÁZIUM FRÝDLANT
Mládeže 884
464 01 Frýdlant

příspěvková organizace
 
Přijímací řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2017/18
Den otevřených dveří bude 1. 2. 2017 od 16 hod.
Přijímací zkoušky 1. kolo se konají v termínech: 18. 4. 2017 a 20. 4. 2017, náhradní termín je 11. 5. 2017,

ŠKOLA NENÍ JEN UČENÍ

Naši studenti se zapojují do různých činností
 • školní časopis GF BOD
 • studentský parlament
 • televizní studio DIGINÁVES - tvorba reportáží pro studio ČT 24
 • výměnné pobyty ve spolupráci s KANTONSSCHULE WATTWIL ve Švýcarsku
 • poznávací zájezdy do Německa a Velké Británie
 • lyžařské a sportovně turistické kurzy
 • harmonizační pobyty
 • stipendijní pobyty ve Velké Británii na School of English Sidmouth
Kulturní akce
 • ESTRARÁDA - školní akademie
 • ČTEME NEVIDOMÝM DĚTEM s Českým rozhlasem
Sportovní akce
 • kroužek sportovních her
 • COCA-COLA CUP celostátní fotbalová soutěž
 • PARALOJZIÁDA - sportovní den
Vzdělávací akce
 • biologický kroužek
 • účast v odborných soutěžích
 • přípravka na mezinárodní certifikát CITY & GUILDS
Charitativní akce
 • sbírka ŽIVOT DĚTEM
Výtvarné akce
 • školní výstavy výtvarných prací v městské galerii
 • výzdoba prostor Nemocnice Frýdlant, Spořitelny Frýdlant, Centrální jídelny